واحد اصفهان

اصفهان واحد 2

معرفی واحد اصفهان:

فعالیت واحد

اصفهان1: تولید تخم مرغ، سالن بسته بندی تخم مرغ، کارخانه تولید دان طیور و محصولات کشاورزی . اصفهان2: تولید تخم مرغ، سالن بسته بندی تخم مرغ، پرورش پولت، سالن بسته بندی تخم مرغ و محصولات کشاورزی

ظرفیتهای تولید

اصفهان 1 : 7500 تن تخم مرغ در سال ، 500 هزار قطعه مرغ تخمگذار، کارخانه دان با ظرفیت تولید 12 تن درساعت. دارای 1 هکتار باغ به و هلو می باشد. آب مورد نیاز این مزرعه از طریق دو حلقه چاه تامین می شود. اصفهان 2: 10800 تن تخم مرغ در سال، 720 هزار قطعه مرغ تخمگذار، پرورش پولت با ظرفیت 284 هزار قطعه . مجهز به سالن بسته بندی با استفاده از پیشرفته ترین دستگاههای اتوماتیک بسته بندی وکنترل کیفی ، 2 دستگاه آب شیرین کن و 90 هکتار زمین کشاورزی زیر کشت گندم و جو و یونجه می باشد. آب مورد نیاز این مزرعه از طریق 8 حلقه چاه و یک کانال تامین می گردد.

دفتر مدیریت و فروش

اصفهان – خیابان شیخ صدوق شمالی – خیابان شیخ مفید – نبش کوچه سعدی
صندوق پستی : 8164767591
تلفن دفتر فروش : 6-6617403-0313
فکس دفتر فروش : 6637194-0313

آدرس واحد

آدرس پستی مزرعه 1: اصفهان – کیلومتر 24 جاده ذوب آهن – ایمان شهر(اشتر جان)
تلفن مزرعه : 37582804-031
فکس مزرعه : 37582803-031

آدرس پستی مزرعه : اصفهان – کیلومتر 18 جاده زیار –روستای دشتی
تلفن مزرعه : 4-38682843-031
فکس مزرعه :38682868 -031

اطلاعات واحد:

  • اصفهان
  • 1354 و 1357
  • 16 و 164 هکتار