واحد زیاران

زیاران

معرفی واحد زیاران:

فعالیت واحد

پرورش مرغ مادر گوشتی و تخمگذار

ظرفیتهای تولید

دارای 16سالن مرغ مادر گوشتی با ظرفیت اسمی 120 هزار قطعه ، 8 سالن مرغ مادر تخمگذار با ظرفیت اسمی 60 هزار قطعه مجهز به کارخانه جوجه کشی شامل 12 دستگاه ستر و 12 دستگاه هچر به ظرفیت 16میلیون تخم مرغ نطفه دار دارای 80 هکتار اراضی کشاورزی زیر کشت گندم و ذرت و باغ میوه می باشد. آب مورد نیاز این و احد از طریق دو حلقه چاه و یک رشته قنات تامین می گردد.

آدرس واحد

آبیک- کیلومتر 7 جاده قزوین
صندوق پستی : 3441154111
تلفن مزرعه : 6-32933894-028
فکس مزرعه : 32823263-028

اطلاعات واحد:

  • آبیک
  • 1355
  • 140 هکتار